انجام پایان­ نامه در مقطع ارشد ودکتری رشته جغرافیا

جغرافیا دانش مطالعه روابط و محیط زندگی جوامع بشری است و به طور اخص درباره آب و هوا، پوشش گیاهی، خاک و فرآورده­های آن، پدیده­های مختلف در هر منطقه از کره زمین گفتگو می­کند. این دانش دارای شاخه­های اساسی: جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، زمین­شناسی و زمین­ریخت­شناسی می­باشد. هدف از پژوهش در رشته جغرافیا ایجاد تعامل بهتر بین انسان و محیط که تأثیر بسزایی در زندگی بشری دارد، بوده است. پس تربیت محققین این رشته بسیار حائز اهمیت است که از طریق آموزش در دانشگاهها در قالب دوره­های تحصیلات تکمیلی و انجام پایان­نامه ارائه می­گردد. در کشور ایران نیز این رشته مورد توجه دانشگاه­ها بوده و در مقاطع تحصیلات تکمیلی و در کلیه گرایشها به تربیت محقیق و پژوهشگر پرداخته می­شود.

رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی در چهار گرایش: جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و جغرافیا سیاسی ـ نظامی ارائه می­شود و گرایشهای جغرافیای طبیعی و انسانی خود شامل گرایشهای متعددی هستند که تفاوت گرایشها در 8 واحد درسی تخصصی است. لیکن در انجام پایان­نامه رشته جغرافیا، گرایش تاثیر زیادی در تعیین مسیر مطالعاتی دارد. مانند سایر رشته­ها در حوزه تحصیلات تکمیلی آنچه بیش از واحدهای درسی اهمیت دارد، کیفیت پژوهش در انجام پایان­نامه رشته جغرافیا است. لذا کیفیت انجام پایان نامه دغذغه اصلی دانشجویان این رشته است. مجموعه علوم جغرافيايی دارای رشته­های مختلفی می­باشد که در ادامه به آنها اشاره می­شود:

 

این رشته شامل دوره­های دانش و مهارت­هایی در حوزه­های حاکمیت شهری، تاریخ و چارچوب نظری
برنامه­ریزی برنامه­ریزی شهری، برنامه­ریزی استراتژیک و توسعه سیاست، ، امور شهری، پایداری اجتماعی و فرهنگی، تجزیه و تحلیل فضایی و برنامه­ریزی حمل و نقل می­شود.

 

بررسی وضعیت روستایی موضوع اصلی این رشته است که زمینه­های نظری و روش­شناختی برای مقابله با مشکلات محیط روستایی را مهیا می­کند. این رشته مطالعاتی همچون بر برنامه­ریزی روستایی؛ جغرافیای روستا؛ جغرافیا حمل و نقل؛ و روش ها و برنامه­های کاربردی برنامه ریزی روستایی را شامل می­شود.

بررسی و مطالعه و برنامه­ریزی و توسعه زمین، نوع، مقدار و محل توسعه در یک شهر و یک روستا یا یک منطه از موضوعات مهم این رشته می­باشند. این رشته در زمینه توسعه زمین، برنامه­یزی شهر، طراحی شهری، برنامه­ریزی شهری، برنامه­ریزی منطقه­ای و مدیریت توسعه کاربردهای فراوانی دارد.

 

جغرافيای سياسی (Political geography)

ترکیبی از دو رشته جغرافیا و علوم سیاسی است و به مطالعه چگونگی نفوذ قدرتهای بزرگ به سایر نقاط سیاره زمین می­پردازد. مسائل و تغییرات جهانی اخیر مانند تغییرات اقلیمی، بحران پناهندگان در اروپا و جنبش­های جدایی طلب نیاز به درک بین رشته­ای از مسائل اجتماعی و محیطی دارند که علوم سیاسی و جغرافیا با هدف فراهم­کردن دانشجویان از مجموعه بین رشته­ای ابزار لازم برای درک و حل این چالش­های رو به رشد را فراهم می­کند.

 

طبيعت گردی (Nature Tourism/Ecotourism)

بررسی جنبه­های اصلی گردشگری از اهداف دانشجویان رشته اکوتوریسم است، مانند اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سفر، مهمان نوازی، اخلاق و تجارت. سپس، این رشته به مطالعه اکوتوریسم، از جمله توسعه پایدار، مسائل زیست­محیطی، آموزش در فضای باز و طبیعت و کسب و کار زیست­محیطی می­پردازد. دانشجویان در مورد منابع طبیعی، تاریخ زیست­محیطی، حفاظت و رشد و توسعه جامعه و همچنین جنبه­های عملی اکوتوریسم، مانند برنامه­ریزی سفر، آموزش بیابان و ایمنی، و مدیریت مالی و تجاری، آموزش­هایی را فرا می­گیرند. این رشته در زمینه رهبری گروه و راهنمای تور و آموزش اکوتوریسم کاربرد فراوانی دارد.

 

بررسی تعاملات میان گردشگران، بازدیدکنندگان و ساکنان در داخل و خارج از کشور از موضوعات مهم جغرافیا و برنامه­ریزی گردشگری می پردازد.

مطالعه جو(گازهایی که زمین را احاطه کرده اند)  و تمرکز بر آب و هوا و نحوه پیش­بینی آن از موضوعات مورد مطالعه دانشجویان این رشته می­باشد. محدوده این مطالعه شامل آب و هوا، فیزیک جو و شیمی است. آب و هواشناسی مطالعه جو زمین است و دانشجویان این رشته دانش جامعی درباره هواشناسی اطلاعاتی کسب خواهند کرد و مطالعاتی درباره رشته­هایی مانند اقیانوس­شناسی، زمین­شناسی، علوم فضایی، علم محیط زیست، علم آب و هوا و شیمی جو خواهند داشت. پخش (گزارش آب و هوا)، پژوهش، تدریس، بخش خصوصی و دولتی، مدیریت برنامه های حمل و نقل هوایی و یا مهندسی محیط زیست از کاربردهای این رشته است.

 

مطالعه فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره زمین، حرکات جو و قانونمندی­های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیتها بر روی زیست و فعالیت انسانها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین از موضوعات رشته آب و هواشناسی است. در این گرایش بیشتر مسائل آب و هوا و تاثیر عناصر و عوامل اقلیمی در فعالیت انسان و مسائل بهره­برداری از زمین مثل کشاورزی مطرح می­شود. سرفصل­هایی نظیر: جغرافیای‌ آب‌ها، جغرافیای‌ خاک‌ها، جغرافیای‌ زیستی‌، آب‌ و هوای‌ ایران‌، ژئومورفولوژی‌ ایران‌، منابع‌ و مسائل‌ آب‌ ایران‌، اصول‌ و روش‌های‌ برنامه‌ریزی‌ ناحیه‌ای‌، مبانی‌ جغرافیای‌ جمعیت‌، مبانی‌ جغرافیای‌ روستائی‌، مبانی‌ جغرافیای‌ اقتصادی‌ (کشاورزی‌)، مبانی‌ جغرافیای‌ اقتصادی‌ (صنعت‌)، حمل‌ و نقل‌ و انرژی‌، جغرافیای‌ سیاسی‌، مبانی‌ جغرافیای‌ شهری‌، جغرافیای‌ کوچ‌نشینی‌، پژوهش‌ میدانی‌ در جغرافیا (روش‌ تحقیق‌ عملی‌)، زمین‌ در فضا، ریاضیات‌ ، آمار و احتمالات‌ ، منابع‌ و مآخذ جغرافیای‌ ایران‌، فلسفه‌ جغرافیا و جغرافیای‌ کاربردی‌، تاریخ‌ علم‌ جغرافیا، کارتوگرافی‌ (نقشه‌کشی‌)، نقشه‌برداری‌ (نظری‌ و عملی‌)، نقشه‌خوانی‌، روش‌ تحقیق‌ (نظری‌) ، اصول‌ سنجش‌ از دور، کاربرد عکس‌های‌ هوایی‌ و ماهواره‌ای‌ در جغرافیا، کامپیوتر در جغرافیا، مبانی‌ علم‌ جغرافیا، زمین‌شناسی‌ برای‌ جغرافیا، مبانی‌ اقلیم‌شناسی‌، آب‌ و هوای‌ کره‌ زمین‌، مبانی‌ ژئومورفولوژی‌. جغرافیای‌ قاره‌ها، جغرافیای‌ کواترنر، زمین‌شناسی‌ ایران‌، مسائل‌ جغرافیائی‌ مناطق‌ خشک‌ ایران‌، حفاظت‌ خاک‌، جنگل‌ و مرتع‌ و مسائل‌ آن‌ در ایران‌، جغرافیای‌ ناحیه‌ای‌ ایران‌ ، متون‌ جغرافیای‌ طبیعی‌ به‌ زبان‌ خارجی‌ ، جغرافیای‌ انسانی‌ ایران‌، نقشه‌برداری‌ تکمیلی‌، مبانی‌ محیط‌ زیست‌، ژئومورفولوژی‌ اقلیمی‌، کاربرد جغرافیای‌ طبیعی‌ در برنامه‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ (با تأکید بر ایران‌) در این گرایش مطرح می­شوند.

 1. سینوپتیک و پیوند از دور
 2. مخاطرات اقلیمی ، تغییر اقلیم و مدل سازی
 3. ژئومورفولوژی ساحلی
 4. تحولات ایران طی کواترنر
 5. هواشناسی ماهواره ای
 6. تغییر اقلیم
 7. آب و هواشناسی كشاورزی (Agricultural meteorology)
 8. آب و هواشناسی كاربردی (Applied Meteorology)
 9. مخاطرات آب و هوايی (Climate hazards)
 10. تغييرات آب و هوايی اقليمی (Climate change)
 11. آب و هواشناسی سينوپتيك (Synoptic Meteorology)
 12. آب و هواشناسی شهری (Urban Meteorology)
 13. آب و هواشناسی ماهواره ای (Satellite Weather)
 14. ژئومورفولوژی (Geo-morphology)

 

توجه به پدیده­های سطح زمین یا به عبارتی، مطالعه ریخت یا چهره زمین از موضوعات علم ژئومورفولوژی است. به همین دلیل این علم ارتباط نزدیکی با زمین­شناسی دارد و تحت تأثیر یافته­های علم زمین­شناسی است. زیرا ریخت یا شکل ظاهری زمین، نشان از اتفاقات درون زمین می­باشد. البته زمین­شناسی بیشتر به اعماق و لایه های درونی زمین می­پردازد، اما ژئومورفولوژی فرآیندهای بیرونی یا سطحی زمین را مطالعه می­کند.

ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه­ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه­ریزی شهری و منطقه ای، تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی) از سرفصل­های مهم این گرایش می­باشند.

 

 

هيدروژئومورفولوژی در برنامه­ريزی محيطی (Hydro-geomorphology in environmental planning)

در این روش از تکنیکها و مدل­های مطرح به شرح زیر استفاده می­شود:
1ـ مدل هنسن
2ـ مدل لاری
3ـ مدلهای جاذبه تک قیدی و دوقیدی
4ـ انواع مدل­های پیش­بینی جمعیت (خطی، نمایی، نمایی تعدیل شده ، بازماندگی نسلی و…)
5ـ انواع مدلهای اقتصادی (اقتصاد پایه ، جذول داده ستانده، اقتصادسنجی)
6ـ انواع روش­های پیش­بینی (مسکن، جمعیت و …)
7ـ انواع مدل­های سطح­بندی سکونت گاههای روستایی و تعیین مرکزیت مکانی (تاکسونومی عددی، شاخص های مرکزیت، اسکالوگرام، روش ارتباطات مستقیم، میزانسنج نهادی گاتمن)
8ـ انواع مدلهای برنامه­ریزی استراتژیک و ارزیابی مانند مدل برایسون و تحلیل SWOT
9ـ  روشهای تصمیم­گیری سلسله مراتبی AHP
10ـ مدل­های تعیین کاربری بهینه What if

 

دروس اصلی مشترک جغرافیا ـ برنامه ریزی شهری

جغرافياي جمعيت ايران ـ جغرافياي روستائي ايران ـ جغرافيای شهری ایران ـ جغرافياي اقتصادی ايران ۱: کشاورزی ـ جغرافيای اقتصادي ايران ۲: صنعت، حمل و نقل انرژي ـ اصول علم اقتصاد ـ نظريه­هاي اقتصاد و اقتصاد توسعه ـ متون جغرافيای انساني به زبان خارجي ۱ و 2 ـ نقشه­ها و نمودارهاي موضوعي در جغرافيای انسانی ـ ويژگي­های جغرافيايی انساني مناطق خشک ايران ـ جغرافيا و صنعت توریسم ـ ويژگی­هاي جغرافيائی کشورهای توسعه یافته ـ ويژگی­هاي جغرافيائی کشورهای اسلامی ـ ویژگی­های جغرافيائی آسيای میانه ـ جغرافياي تاريخي (با تاکيد بر ايران) ـ جغرافياي طبيعی در برنامه­ريزي شهری و روستایی ـ کاربرد جغرافياي طبيعی در برنامه­ريزي شهري و روستائي.

 

دروس اختصاصی گرايش جغرافيايی روستايی

روابط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران ـ اصول و روشهای برنام­ريزی روستائی ـ اقتصاد روستائی ـ برنامه­ريزي روستائی در ایران ـ کارگاه برنامه­ريزي روستائی ـ پايان نامه.

 

دروس اختصاصی گرايش جغرافياي شهری

روايط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران ـ اصول و روش های برنامه ريزی شهری ـ اقتصاد شهری ـ شهرها و شهرک­های جدید ـ برنامه­ريزی شهری در ایران ـ کارگاه برنامه­ريزی شهری و منطقه­ای ـ پايان­نامه.

 

نرم افزارهای رشته جغرافیا – برنامه ریزی شهری

Atlas World – Orbit – PC Globe – Our earth – PCI Geomatica – Surfer – Google earth – World Atlas 3D – AutoCAD Map 3D – ER Mapper – Arc Hydro – Arc GIS – Seterra Geography – IDRISI ANDES – Compass ايران پل نور ـ  لیزرل ـ پاجک ـ پی ال اس ـ حسابرس روستا.

 

 

بانك موضوعات پايان­نامه رشته جغرافيا گرایش برنامه­ريزي روستايي

بررسي شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي در توسعه روستايي (نمونه موردي دهستان شيان از توابع شهرستان ……)
طرح ساماندهي روستاهاي پراکنده (مطالعه موردي: دهستان …… از توابع شهرستان ……
برنامه‌ريزي روستايي و ارائه الگوي بهينه توزيع خدمات عمومي در مراکز روستايي شهرستان مرند مطالعه موردي ……
کوچ‌نشيني در دامنه‌هاي جنوبي البرز (محدوده استان ……
نقش بنيانهاي جغرافيايي در برنامه‌ريزي توسعه روستاهاي شهرستان کرمانشاه نمونه موردي ……
بررسي توانهاي محيطي و زيربنايي و نقش آن در توسعه روستايي استان ……
بررسي روند تغييرات جمعيت مناطق روستايي شهرستان ……
بررسي نقش کشاورزي و آموزشهاي ترويجي بر توسعه روستاهاي شهرستان ……
امکان‌سنجي استقرار بهينه سکونتگاههاي روستائي در رابطه با توانهاي جغرافيايي، مطالعه موردي: (دهستان ……) شهرستان ……
بررسي جغرافيايي توانهاي محيطي ……با نگرش موردي به بخش مرکزي/ ……
بررسي تاثير عوامل جغرافيايي در شکل‌گيري روستاها و ارايه پيشنهاد طرح ساماندهي روستايي منطقه ……
بررسي توانهاي محيطي و انساني روستاهاي شهرستان بابل، مطالعه موردي دهستان ……
اوضاع جغرافيايي دهستان …… جهت استفاده در برنامه‌ريزي روستايي/ ……
نقش بنيانهاي جغرافيايي در توسعه روستايي مورد ……
بررسي روند مهاجرت روستايي در گيلان مطالعه موردي ……
توسعه روستايي در گيلان مطالعه موردي: ……
نقش کاربري بهينه زمين در توسعه روستايي “مورد روستاهاي زير حوزه کوير ……
بررسي توانهاي محيطي شهرستان ……
بررسي عوامل طبيعي شهرستان فيروزآباد فارس و نقش آن در برنامه‌ريزي کشاورزي (مطالعه موردي ……
شناسايي قابليتها و پتانسيلهاي توسعه يکپارچه نواحي روستايي شهرستان آمل (مطالعه موردي ……
بررسي اثرات ارائه خدمات زيربنايي در تثبيت جمعيت روستايي شهرستان ……
بررسي توانهاي محيطي و نقش آن در توسعه روستايي، مطالعه موردي ……
برنامه‌ريزي توسعه روستايي و ارائه الگوي بهينه توزيع خدمات عمومي در مراکز روستايي ……
نقش عوامل جغرافيايي در برنامه‌ريزي و توسعه روستايي (مورد مطالعه شهرستان ……
بررسي توانمنديهاي محيطي شهرستان ……در ارتباط با فعاليتهاي کشاورزي/
بررسي توانهاي محيطي شهرستان …… در امر فعاليتهاي کشاورزي ” ……” مطالعه موردي بخش ……
بررسي روند مهاجرت جمعيت روستايي به شهر در شهرستان …… “مطالعه موردي دهستان ……
بررسي مساکن روستايي و روابط آنها با محيط جغرافيايي ( مطالعه موردي استان ……
راه آهن بعنوان محرکه‌اي در رشد و توسعه روستاهاي کشور “مطالعه موردي شهرستان ……
نقش زنان در اقتصاد روستايي ايران (مطالعه موردي شهرستان ……
برنامه‌ريزي روستايي در رابطه با ويژگيهاي جمعيتي شهرستان …… “مطالعه موردي ……
برنامه‌ريزي مکاني جهت توسعه و عمران فضاها و مراکز روستايي استان …… “مطالعه مورد بخش اميرآباد شهرستان ……
بررسي اثرات اجتماعي – اقتصادي طرحهاي هادي در روستاهاي استان ……
فعاليتهاي توليدي زنان روستايي (مطالعه موردي: استان ……
بررسي جغرافيايي قابليتها و توانمنديهاي مناطق روستاي ……
توسعه اقتصادي و اجتماعي شهر …… قلعه و تاثير آن بر مهاجرت روستائيان تابعه ……
سازماندهي فضايي روستاها از ديدگاه جغرافيا (موردي بخش ……
بررسي و تحليل نظام سکونتگاههاي روستايي شهرستان …… (موردبخش ……
اثرات فرسايش حوضه آبخيز ……شهرستان …… بر روي ……
بررسي توانهاي محيطي شهرستان ……و استفاده از آن در طرح آمايش سرزمين (از نظر جغرافياي کاربردي ……
ساختار فضايي مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستان دره‌شهر از استان ……
تاثير عدم کنترل فعاليتهاي انساني در وقوع سيلاب چهارم مرداد ‎۱۳۷۸ شهرستان ……
نقش جغرافيا در مکانيابي توسعه روستايي – مطالعه موردي شهرستان ……
شناخت ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي عشاير کوچ‌گر خوزستان (……
نقش عوامل جغرافيايي در برنامه‌ريزي روستايي شهرستان ……دهستان سهند، ……
مديريت در توسعه و عمران روستاهاي کشور با تاکيد بر حوزه روستايي شهر …… استان ……
جايگاه بخش کشاورزي در اقتصاد شهرستان …… با تاثيرپذيري از استعدادهاي بالقوه طبيعي و اعمال سياستهاي بانکي در مقطع پنج ساله
رده‌بندي آباديهاي کشور بر اساس برخورداري از خدمات و امکانات موجود به تفکيک استان و شهرستان در رابطه با توان‌هاي محيطي ……
نقش بنيانهاي جغرافيايي در برنامه‌ريزي شهرستان …… (نمونه موردي: ……
تاثيرات اقتصادي – اجتماعي تبديل شدن روستا به شهر: مطالعه موردي “شهرستان ……شهر ……
ارزيابي شاخصهاي توسعه نواحي روستايي شهرستان ……
مدل‌هاي کاربردي در تحليل مسايل روستايي و ناحيه‌اي “مورد دهستان ……
بررسي توانهاي محيطي و نقش آن در توسعه روستايي (مورد ……
رابطه اشتغال زنان روستايي با فرآيند توسعه روستايي مورد: شهرستان ……
نابرابري توسعه در مناطق روستايي کشور بر اساس شاخصهاي کليدي توسعه
“نقش توانمنديهاي محيطي در توسعه روستايي” مطالعه موردي، …… منطقه ……
بررسي شاخصهاي مکانيابي صنايع تبديلي کشاورزي جهت توسعه روستاهاي استان …… مطالعه موردي: شهرستان ……
بررسي توانهاي محيطي شهرستان ……
گروهبندي مناطق روستايي شهرستانهاي کل کشور از نظر توسعه نيافتگي (با استفاده از روش گروهبندي Cluster
ساختار فضايي روستايي (مطالعه موردي ……خوانسار از استان ……
توسعه اقتصادي – اجتماعي شهرستان …… و تاثير آن بر مناطق روستايي تابعه مورد (دهستان
بررسي خدمات بنيادي و نتايج آن بر بقاء روستاها “مطالعه موردي روستاهاي شهرستان ……
بررسي نقش و عملکرد شوراهاي اسلامي روستايي از ديدگاه جغرافيا مطالعه موردي ……
بررسي توانهاي محيطي و تاثير آن در توسعه روستايي ……
حاشيه‌نشيني در تهران، مطالعه موردي ……
تغيير ساختار کشاورزي و نقش آن بر مورفولوژي زراعي (نمونه موردي: ……
چشم‌انداز روستايي از منظر پويايي‌شناسي بنيانهاي جغرافيايي (مطالعه موردي: دهستانهاي ……
شناخت ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي …… (مطالعه موردي ……
سطح‌بندي توسعه‌يافتگي روستاهاي استان مرکزي (با استفاده از شاخص توسعه‌نيافتگي موريس) مورد مطالعه ……
بررسي توان‌هاي محيطي نواحي روستايي به منظور توسعه پايدار مطالعه موردي
برنامه‌ريزي روستايي با تاکيد بر مکان‌يابي مراکز توسعه روستايي (مطالعه موردي: ……
توسعه اجتماعي اقتصادي شهرستان ساوجبلاغ و تاثير آن بر مناطق روستايي تابعه مطالعه موردي ……
سازماندهي فضايي روستاها از ديدگاه جغرافياي کاربردي (موردي: ……
بازارهاي هفتگي در توسعه روستايي مطالعه موردي منطقه مياني ……
نقش محصولات کشاورزي با تاکيد بر گندم در توسعه روستاهاي شهرستان ……
بررسي مهمترين عوامل تخريب جنگل‌هاي استان ……
توسعه پايدار اقتصادي – اجتماعي روستاهاي ……با تاکيد بر ترويج توريسم به عنوان درآمد مکمل
بررسي و تحليل تاثير رفتار ادراک محيطي روستاييان بر توسعه پايدار نواحي روستايي مطالعه موردي: دهستان ……
بررسي صنايع روستايي و نقش آن در توسعه روستايي شهرستان ……
الگوي مناسب براي ساماندهي فضايي نواحي روستائي (مطالعه موردي ……
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اسکان در کانونهاي توسعه اسکان عشاير مطالعه موردي ……
تحولات کالبدي فضاي روستاهاي واقع در محدوده ……
توانمنديهاي توريسم روستايي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ……
بررسي توانهاي محيطي و نقش آن در توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش ……
بررسي نقش مشارکت زنان روستايي در توسعه روستاها مطالعه موردي: شهرستان ……
بررسي جغرافيايي اثرات اقتصادي – اجتماعي “طرح خروج دام از جنگل” ……
تحولات چشم‌انداز معيشتي با تاکيد بر رواج کشت تجاري از سال ‎۱۳۵۵ به بعد مطالعه موردي: بخش……
نقش و جايگاه زنان در اقتصاد کوچندگان ايل ……
بررسي توان‌هاي توسعه روستايي با تکيه بر گردشگري نمونه موردي ……
مکان‌يابي صنايع روستايي با بهره‌گيري از فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي، نواحي روستايي شهرستان

 

 

 

بانك موضوعات پايان نامه رشته جغرافياي سياسي

 ويژگيهاي ژئوپوليتيک ايران و تدوين استراتژي ملي با تاکيد بر سياست خارجي
جغرافياي استراتژيک شهر ……
جغرافياي استراتژيک …… و تاثير آن بر امنيت منطقه با تاکيد بر امنيت ايران
بررسي جغرافياي استراتژيک ايران با تاکيد بر تحولات قرن بيست و يکم
رويکردهاي ژئوپليتيکي مهاجرت نخبگان (مطالعه موردي ايران
بررسي جهاني‌شدن و انتخاب استراتژي ايران (با نگاهي به متغيرهاي امنيت ملي
بررسي تحولات سياسي – اداري و نقش آن بر توسعه پايدار
تحليلي بر ژئوپلتيک ترکيه با توجه به تحولات عراق
ژئوپليتيک آب در منطقه خاور نزديک بزرگ و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
ژئوپلتيک سوريه و تاثير آن بر صلح اعراب و اسرائيل
تحليل ژئوپليتيکي خاور نزديک بزرگ با تاکيد بر ايران
عوامل ژئوپليتيکي تاثيرگذار بر توسعه اقتصاد ايران (مطالعه موردي تاثير انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي و قفقاز از طريق ايران به خليج فارس
تحليل ژئوپوليتيکي منطقه بالکان و تاثير امنيتي آن بر اروپا
ژئوپلتيک هيرمند و تاثير آن در روابط ايران و افغانستان
ژئوپليتيک ايران و تدوين سياست خارجي آن با تاکيد بر عربستان سعودي
تحليل ژئوپليتيک ايران در ارتباط با سياست خارجي ايالات متحده امريکا
جهاني‌شدن اقتصاد و کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر ايران
ژئوپلتيک جهان اسلام (مطالعه موردي شيعيان عراق
ژئوپلتيک قومي و فرهنگي گيلان
بررسي نوار مرزي ايران و جمهوري آذربايجان از بيله‌سوار تا تازه‌کند
بحران يازده سپتامبر و تاثير آن بر امنيت منطقه خاورميانه
بررسي مسائل ژئوپليتيکي افغانستان و تاثير آن بر امنيت ايران
ساماندهي فضايي براي برنامه‌ريزي توسعه پايدار شبکه سکونتگاهي شهرستان سمنان
ژئوپليتيک اسلام و تاثير آن بر امنيت ملي ايران (مطالعه موردي اهل‌الحق در آذربايجان
روابط سياسي در دوره صفويه و تاثير آن بر ژئوپليتيک ايران
جغرافياي صلح و تاثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران، مطالعه موردي تحليل ژئوپليتيکي اکو
روند پيشروي ايالات متحده امريکا در خاور نزديک بزرگ و اثرات آن “مطالعه موردي ايران
جغرافياي سياسي و مديريت درياها (با تاکيد بر مرزهاي دريايي ايران
تاثير درياي خزر بر پيوند ژئوپلتيکي ايران و ترکمنستان
ژئوپوليتيک فرهنگي استان ……
تحليلي بر ژئوپوليتيک فرهنگي ايران (مطالعه موردي استان گلستان
تحليلي بر ژئوپليتيک ايران با تاکيد بر خليج فارس
همگرايي منطقه‌اي در خليج فارس با تاکيد بر توانمندي‌هاي ايران
بررسي آثار پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپايي و اثرات امنيتي آن بر جمهوري اسلامي ايران
بررسي و تحليل قلمرو ژئواکونوميک خاورنزديک بزرگ با تاکيد بر امنيت ايران
تغيير نقشه سياسي شوروي و تاثير آن بر امنيت ملي ايران
تحليلي بر اکو و عوامل موثر در توسعه تجارت درآن
ژئواکونومي و جايگاه ايران
رقابت ژئوپليتيک در قفقاز جنوبي و تاثير آن بر امنيت ايران
توسعه روابط آذربايجان با غرب و تاثير آن بر روابط ايران
ژئوپلتيک فرهنگي استان مازندران
بررسي نقش هويت و قوميت در مرزهاي شمالي خراسان (مطالعه موردي سرخس
تاثير عوامل جغرافيايي و تحليل ژئوپلتيکي مرز ايران و ترکيه در استراتژي ملي (آذربايجان غربي
بررسي جغرافيايي انتخابات پارلماني مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم و هفتم (مطالعه موردي استان اردبيل
ژئوپليتيک درياي خزر با تاکيد بر روابط ايران و قزاقزستان
تحليل سياسي امنيتي بحران آب در منطقه جنوب غرب تهران منطقه مورد مطالعه شهرستان اسلامشهر
نابرابريهاي توسعه‌ي در کشور با تاکيد بر استان ايلام
ارايه الگوي آمايش سرزميني جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر عوامل جغرافيايي
جغرافياي سياسي کردستان عراق/ امير فيض‌اله بيگي.- به راهنمايي عزت‌اله عزتي، به مشاوره حسين
بررسي حفره‌هاي دولت در پايتخت مطالعه موردي منطقه ……
تاثير تحولات ژئوپليتيکي عراق بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
تاثير فرايند جهاني‌شدن بر هويت مکاني در جغرافياي سياسي
ارزيابي سير تحولات تقسيمات کشوري استان ……
چالش‌هاي توسعه و نقش آن بر امنيت استان ……
اثرپذيري فرهنگ جهاني در کشورها در شرايط جهاني شدن مطالعه موردي (مالزي – ايران – بوسني – ترکيه
بررسي عوامل بازدارنده منطقه‌گرايي در خليج فارس
بررسي عوامل موثر جغرافيايي در تدوين استراتژي ملي ايران با تاکيد بر استراتژي سياسيژئوپلوتيک انرژي درياچه خزر و تنش‌هاي آن براي ايران
بررسي نقش و پراکنش سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران
بررسي کمي و کيفي پايان‌نامه‌هاي جغرافياي سياسي دانشگاه‌هاي ايران
بررسي پيمان منطقه‌اي شانگهاي در نظام جديد جهاني و الزامات پيوستن ايران
بررسي تشابهات و تفاوتهاي ناحيه‌اي در رفتار انتخاباتي استان ……
بررسي توزيع جغرافيايي قوميت‌هاي ايران و نقش آن در تحولات آينده (با تاکيد بر نواحي مرزنشين

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *