دستورالعمل تهیه پاورپوینت برای پایان­ نامه

برای جلسه دفاع پایان نامه، آماده­ سازی و تهیه پاورپوینت PowerPoint از روش خاصی پیروی می­کند برخی از دانشجویان با توجه به فهرست مطالب پایان نامه، در تهیه اسلایدهای پاورپوینت، ، مطالب را عیناً جانمایی کرده و در اسلاید قرار می­ دهند و این فرایند یکی از روشهای اشتباه در تهیه پاورپوینت است و سبب می ­شود  و نتیجه کار دانشجو را ضعیف نمایش خواهد داد. مطالب پاورپوینت باید مختصر و مفید نوشته شود و به ارائه پایان نامه به صورت دقیق بپردازد به صورتی که اگر شخصی دیگر پاورپوینت پایان­نامه را بخواند، بتواند براحتی درک درستی از پایان نامه داشته باشد. با توجه به زمان ارائه پایان­نامه بین 20 تا 30 دقیقه است، بدیهی است تعداد اسلایدها باید بین 20 تا 40 صفحه باید باشد.

 

طرح پیش­زمینه و فرمت انتخابی برای پاورپوینت بسیار مهم است. برای طراحی اسلایدهای پاورپوینت پایان­نامه، از پس زمینه‌ خیلی­ساده مثلا رنگ سفید و یا رنگ­های روشن استفاده نمایید و استفاده از پس زمینه‌های رنگارنگ به هیچ وجه توصیه نمی­شود. در انتخاب قلم پاورپوینت آن فونتی را انتخاب نمایید که در زمان ارائه خوانا باشد. مانند B Nazanin  و B Mitra. با توجه به اینکه هر دانشجو بین 20 الی 30 دقیقه فرصت دفاع از پایان­نامه خود را دارد، ضروری است تعداد اسلایدهای مطالب بر اساس این زمان و نظر استاد راهنما تهیه شود که معمولاً بین 25 تا 40 اسلاید می­باشد. دانشجویان به این نکته باید توجه نمایند که اسلایدهای اماده شده نباید پر از نوشته باشد که مخاطبین و داورهای پایان­نامه از روی آن روخوانی کنند، بلکه باید تعداد خطوط هر اسلاید بین 3 الی 9 خط و هر خط حداکثر 7 کلمه باشد. برای نشان دادن نکات مهم می­توان از قلم برجسته و یا با رنگ متفاوت از متن اصلی اسلاید استفاده کرد. استفاده از جداول و نمودار به جای نوشتار نیز تأثیر بسزایی در کیفیت پایان­نامه خواهد داشت. در برخی از مواقع مشاهده می­شود که دانشجو مطالب پایان نامه را در اسلاید پاورپوینت دفاع عیناً از جای دیگر جانمایی کرده و در جلسه شروع به روخوانی می­کند که این عمل باعث تضعیف در کیفیت دفاعیه خواهد شد. برای تهیه اسلایدهای پاورپوینت دفاع از پایان­نامه، درج شماره در اسلایدها بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر برای داور سوالی پیش آید، در بخش پرسش و پاسخ داوران، داور قادر به ارجاع به آن اسلاید می­باشد.

 

1ـ شناسنامه گزارش: شامل عنوان، نام اساتيد راهنما، مشاور، دانشجو و تاريخ دفاع استبرای ارايه آن در يك اسلايد می­توان از صفحه شناسنامه پايان­نامه استفاده كرد.

2ـ مقدمه: شامل توضيحات مقدماتي براي ورود به بحث استبرای ارايه آن در يك اسلايد می­توان از مقدمه فصل يك استفاده كرد.

3ـ بيان مساله: شامل چرايی انتخاب موضوع و بيان مساله اصلی براي تحقيق استبرای ارايه آن در يك اسلايد می­توان از بيان مساله در فصل يك استفاده كرد.

4ـ ضرورت و اهميت تحقيق: در يك اسلايد و به كمك اين بخش در فصل يك تهيه می­شود.

5ـ اهداف كلی و وي‍ژه: از اهداف تحقيق در فصل يك در يك تا دو اسلايد تهيه مي­شود.

6ـ فرضيه يا سؤالات: از فرضيه­ها يا سؤالات فصل يك در يك اسلايد تهيه می­شود.

7ـ روش­شناسی تحقيق: شامل روش تحقيق، جامعه و نمونه،‌ معرفی روش نمونه­گيری از فصل سوم و در دو اسلايد تهيه می­شود.

8ـ روش آماری : معرفی روش آماری از فصل سوم در يك اسلايد می­باشد.

9ـ  يافته های تحقيق: ارايه يافته­ها با جداول يا نمودار و توضيحات مناسب از فصل چهارم كه تا 10 اسلايد قابل تهيه می­باشد.

10ـ بحث و نتيجه گيری: از فصل پنجم و تا 6 اسلايد قابل ارايه می­باشد.

11ـ پيشنهادهای برخاسته از تحقيق: از فصل پنجم در 2 اسلايد قابل ارايه می­باشد.

12- پيشنهادهايی به ساير محققين: از فصل پنجم كه در 2 اسلايد قابل ارايه می­باشد.

13- تقدیر و تشکر: در يك اسلايد از توجه حاضرين تشكر می­شود.

 

1ـ تکثیر چکیده پایان نامه واسلایدهای پاورپوینت خود بین حاضرین در جلسه دفاع.

2ـ آماده­سازی و کنترل و اطمینان از سالم بودن  ابزار و تجهیزات لازم برای ارائه قبل از شروع سخنرانی .

3ـ بیان منظم و شمره و حفظ ارتباط و هماهنگی بین گفتار و اسلایدهای مربوطه.

4ـ  برقراری ارتباط چشمی با حاضرین و حفظ اعتماد به نفس.

5ـ ایراد سخنرانی با روی باز و گشاده.

6ـ ارائه پاسخ واضح و شفاف به سئوالات حاضرین و اختصاص زمان لازم برای پاسخگویی به آنها.

7ـ پذیرایی از حاضرین در جلسه به مناسب­ترین شکل ممکن در زمان از پیش تعیین شده.

 

 

خدمات تهیه پاورپوینت برای پایان نامه ارشد و رساله دکترا

 

 1. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت دولتی
 2. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت شهری
 3. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت بازرگانی
 4. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت صنعتیتهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت مالی
 5. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت اجرایی
 6. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
 7. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت کسب و کار MBA
 8. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت ورزشی
 9. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فرهنگی
 10. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت رسانه
 11. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت تکنولوژی
 12. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
 13. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه اقتصاد
 14. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حسابداری
 15. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روانشناسی
 16. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم تربیتی
 17. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق
 18. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم سیاسی،
 19. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم اجتماعی
 20. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه تربیت بدنی
 21. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 22. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم ارتباطات
 23. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه کتابداری
 24. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه تاریخ، تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فلسفه
 25. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه الهیات و معارف اسلامی و مدیریت امور شهری
 26. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت كسب و كار
 27. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه محیط زیست
 28. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت امور فرهنگی
 29. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مشاوره
 30. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه سیاستگذاری علم و فناوری
 31. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت بحران
 32. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت بازرگانی
 33. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت مالی
 34. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت منابع انسانی
 35. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت حمل و نقل
 36. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه كارآفرینی
 37. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت تكنولوژی
 38. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
 39. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت صنعتی
 40. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت خدمات اجتماعی
 41. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مددکاری اجتماعی
 42. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه دین و رسانه
 43. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم ارتباطات اجتماعی
 44. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت رسانه
 45. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مطالعات زنان
 46. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حسابداری
 47. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حسابداری مدیریت
 48. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روان شناسی عمومی
 49. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روان شناسی صنعتی و سازمان
 50. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روان شناسی تربیتی
 51. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه باستان شناسی
 52. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مطالعات جهان
 53. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم سیاسی
 54. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روابط بین الملل
 55. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه ایرانشناسی
 56. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مجموعه حقوق
 57. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق خصوصی
 58. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق بین الملل
 59. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
 60. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق عمومی
 61. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق بشر
 62. حقوق تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مالکیت فکری
 63. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق محیط زیست
 64. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق اقتصادی
 65. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق تجارت بین الملل
 66. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق ارتباطات
 67. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق تجاری اقتصادی بین­الملل، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق اصلاح و کیفرهای قضایی، حقوق نظارت و بازرسی، حقوق دادگستری، حقوق دادرسی اداری، حقوق خانواده، حقوق شرکتهای تجاری.
 68. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق نفت و گاز
 69. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فقه و حقوق اقتصادی
 70. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق مالی و اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، مدیریت ثبت اسناد و املاک،
 71. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت جهانگردی
 72. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علم سنجی
 73. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه کتابداری علم اطلاعات و دانش شناسی
 74. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم تربیتی
 75. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فلسفه هنر
 76. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فلسفه، الهیات و معارف اسلامی،
 77. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فقه و حقوق
 78. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،
 79. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم اجتماعی
 80. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی،
 81. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه اقتصاد نفت و گاز، علوم اقتصادی
 82. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم جغرافیایی
 83. تهیه پاورپوینت برای پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

موسسه تزیازان علاوه بر تهیه پاورپوینت برای پایان­نامه ارشد و دکتری زمینه برگزاری جلسه آموزشی، توجیهی و رفع اشکال قبل از جلسه دفاع از پایان­نامه با حضور اساتید فارغ­التحصیل دکترا را فراهم می­سازد. در این جلسه که به نوعی به جلسه دفاعیه دانشجو شبیه­سازی شده ، اساتید همکار مؤسسه مؤسسه تزیازان پایان­نامه دانشجو را بررسی و مشکلات احتمالی و پیش رو را به دانشجو انتقال داده و تلاش می­نمایند در این جلسه به تمامی سؤالات و اشکالات دانشجو پاسخ داده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *